Hajar 250/150 SC

Bahan Aktif :
Azoksistrobin 250 g/l + difenokonazol 150 g/l

No Registrasi 01020120072875

Uraian : fungisida sistemik yang bersifat proventif dan kuratif berbntuk pekatan suspensi untuk mengendalikan penyakit bercak ungu pada tanaman bawang merah dan hawar pelepah pada tanaman padi.

Dosis pemakaian : 2 ml/l

Kemasan yang tersedia : 50 ml, 100 ml, 250 ml